Vernostný program

Členom nášho vernostného zľavového programu Svet klampiara sa stanete obyčajnou registráciou na našom webe. Registráciou získavate automaticky 5% zľavu od prvého nákupu. S registráciou získavate množstvo výhod, ktoré Vám prinesú skutočne výhodné nákupy na celý sortiment ponúkaných klampiarskych potrieb. Zľavy 5% - 12% podľa výšky objednávok. O všetkých týchto výhodách a akciách Vás vždy informujeme prostredníctvom emailov.

Po vykonanej registrácii je nutné zadať v pravej časti nášho e-shopu prihlasovacie meno a heslo a tým sa prihlásite do e-shopu ako riadne zaregistrovaný návštevník a ceny v e-shope sa Vám automaticky prepočítajú podľa Vašej aktuálnej zľavy. Bez prihlásenia nie je možné uplatňovať nárok na zľavu! Hodnota Vašej objednávky bude na vernostný účet Svet klampiara pripísaná po 14 pracovných dňoch.

Úvod

Zákaznícky SVET KLAMPIARA je vernostný program pre zákazníkov internetového obchodu www.svetklampiara.sk spoločnosti Blachotrapez s.r.o., ktorého účelom je  poskytovanie nadštandardných výhod stálym zákazníkom a skvalitňovanie služieb na základe udaných údajov. Predpokladom pre vstup je realizácia platnej registrácie na www.svetklampiara.sk a splnenie podmienok, ktoré sú upresnené nižšie.

Výhody vyplývajúce z členstva v SVET KLAMPIARA

1.a. Člen Svet klampiara po splnení podmienok (viď. bod 2.1.) získa pri nákupe na internetovom obchode www.svetklampiara.sk zľavu vo výške 5-12%. Zľavové limity v bode 1.b. sú uvedené iba pre členov SVET KLAMPIARA. Výhody a zľavy získané členstvom vo: SVET KLAMPIARA platia len pre nákupy realizované v internetovom obchode. 

1.b. Zľavové limity

Finančné čiastky, uvádzané pri jednotlivých zľavách, sú dané súčtom všetkých objednávok konkrétneho člena SVET KLAMPIARA realizovaných od 1.5.2023. Každému riadne zaregistrovanému zákazníkovi sa budú čiastky za jeho objednávky sčítať na jeho účet a po dosiahnutí ďalšej postupovej hranice mu bude v nasledujúcej objednávke zvýšený zľavový vernostný rabat na zodpovedajúcu hodnotu (viď nižšie).

1) Basic zákazník - 5% zľava

Registráciou získavate automaticky 5% zľavu od prvého nákupu. Zľava vo výške 5% platí pri celkovej útrate 0€ až 2100€. Po dosiahnutí celkovej útraty 2100€ a viac sa zákazník automaticky presúva do 8% zľavy, ktorá mu bude započítaná už pri nasledujúcej objednávke! Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.

2) Top zákazník - 8% zľava

Zľava vo výške 8% platí pri celkovej útrate 2101€ až 4200€. Po dosiahnutí celkovej útraty 4200€ a viac sa zákazník automaticky presúva do 10% zľavy, ktorá mu bude započítaná už pri nasledujúcej objednávke! Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.

3) Exclusive zákazník - 10% zľava

Zľava vo výške 10% platí pri celkovej útrate 4201€ až 6300€. Po dosiahnutí celkovej útraty 6300€ a viac sa zákazník automaticky presúva do 12% zľavy, ktorá mu bude započítaná už pri nasledujúcej objednávke! Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.

4) VIP zákazník - 12% zľava

Zľava vo výške 12% platí pri celkovej útrate nad 6 301€. Táto zľava bude zákazníkovi započítaná už pri nasledujúcej objednávke! Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.

Hodnota predchádzajúceho nákupu je pripisovaná na vernostný účet do 14 pracovných dní od realizácie (odoslania) objednávky. Celková suma realizovaných objednávok sa zobrazuje ihneď po prihlásení.

1.c. Pokiaľ si bude časový rozdiel medzi dvoma nasledujúcimi objednávkami väčší, než 12 mesiacov, bude výška dosiahnutého zľavového bonusu automaticky nastavená na východiskovú 5% zľavovú hranicu bez ohľadu na výšku predchádzajúcej objednávky!

1.d. Zodpovedajúce zľavy sa prejavia zmenou cien celého sortimentu po riadnom prihlásení člena Svet klampiara na e-shope www.svetklampiara.sk

1.e. Do celkového stavu zákazníckeho účtu budú započítané iba prevzaté a zaplatené objednávky. Zodpovedajúca čiastka bude na účet zákazníka pripísaná až po prevedení finančnej čiastky na účet spoločnosti Blachotrapez s.r.o.. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy a následnom vrátení objednávky, bude z konta zákazníka odpočítaná zodpovedajúca finančná čiastka, ktorá bude zodpovedať hodnote zrušenej alebo vrátenej objednávky alebo jej časti.

1.f. Člen SVET KLAMPIARA má automaticky nárok na ďalšie cenové zvýhodnenie v rámci špeciálnych akcií, organizovaných spoločnosťou Blachotrapez s.r.o. na internetovom obchode www.svetklampiara.sk  O týchto akciách bude informovaný prostredníctvom informačných emailov alebo priamo na www.svetklampiara.sk

 

Členstvo v SVET KLAMPIARA

2.1. Podmienky prijatia do SVET KLAMPIARA

2.1.a. Členom SVET KLAMPIARA sa môže stať osoba, ktorá súhlasí s podmienkami zaradenia do Svet klampiara a vyplní pravdivo povinné údaje pri registrácii na www.svetklampiara.sk , súhlasí s obchodnými podmienkami a súhlasí so zasielaním informačných emailov o akciách SVET KLAMPIARA

2.1.b. Členom SVET KLAMPIARA sa stáva zákazník na základe slobodnej vôle, ktorá je vyjadrená zaregistrovaním na internetovom obchode www.svetklampiara.sk a potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami.

2.1.c. Pri objednávke prostredníctvom e-shopu sa členom SVET KLAMPIARA automaticky stáva každý zákazník, ktorý splní podmienky na prijatie. Pokiaľ si zákazník e-shopu nepraje z akéhokoľvek dôvodu byť zaradený do Svet klampiara, túto vôľu vyjadrí písomnou alebo elektronickou formou adresovanou na kontaktnú adresu uvedenú v bode 6. alebo realizuje nákup na www.svetklampiara.sk bez registrácie.

2.2. Vyradenie zo SVET KLAMPIARA

2.2.a. Člen SVET KLAMPIARA môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť. Pre odvolanie súhlasu s členstvom je nutné písomnou alebo elektronickou formou požiadať o zrušenie členstva. Žiadosť adresujte na kontaktnú adresu uvedenú v bode 6.

2.2.b. Spoločnosť Blachotrapez s.r.o. si vyhradzuje právo zrušenie členstva vo  SVET KLAMPIARA každému, kto poruší podmienky členstva.

2.3. Povinnosti člena vyplývajúce z členstva v Svet klampiara

2.3.a. Člen Svet klampiara sa zaväzuje bezodkladne informovať o zmene povinných údajov, uvedených v registrácii uskutočnenej prostredníctvom e-shopu www.svetklampiara.sk. Zmenu údajov je možné realizovať, písomnou alebo elektronickou formou adresovanou na kontaktnú adresu uvedenú v bode 6. Pri zmene údajov je nutné uviesť Zákaznícke číslo alebo email registrácie a jeden z identifikačných údajov zákazníka (meno, priezvisko, fakturačnú adresu...).

2.4. Povinnosti a práva spoločnosti Blachotrapez s.r.o. vyplývajúce z členstva v Svet klampiara

2.4.a. Spoločnosť Blachotrapez s.r.o. si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu podmienok členstva v SVET KLAMPIARA bez predchádzajúceho upozornenia.

2.4.b. Pri nesplnení niektorého z predchádzajúcich bodov má spoločnosť Blachotrapez s.r.o. právo odmietnuť členské výhody člena SVET KLAMPIARA.

 

Všeobecné podmienky a ochrana osobných údajov

3.a. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a nariadeniami Európskej únie najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Všetky informácie o spracovaní osobných údajov si môžete prezrieť tu.

3.b. Spoločnosť Blachotrapez s.r.o. si vyhradzuje možnosť v prípade neaktuálnych či nepresných údajov vyradiť člena zo SVET KLAMPIARA, pretože je povinná na základe § 5 ods. 1 písm. c) zákona 101/2000 Zb. takéto dáta zlikvidovať.

 

Na čo nemožno uplatniť vernostnú zľavu

Vernostné zľavy je možné uplatniť na všetky produkty na e-shope, ktoré na detaile produktu nemajú uvedenú vetu "Na tento produkt sa nevzťahuje vernostná zľava". Môžu to byť produkty konkrétnej značky, alebo produkty, ktoré sú už zľavnené. Vernostná zľava sa všeobecne nevzťahuje na tento sortiment:

Značky: Milwaukee, DeWALT, Makita a sortiment Blachotrapez

Tovar označený štítkom: Výpredaj, Zľava, Black Friday

 

Kontaktná adresa
Blachotrapez  s.r.o.

Svet klampiara - e-shop
Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín

Infolinka: tel.: +421 903 526 289
Email: obchod@svetklampiara.sk
Web: www.svetklampiara.sk

Záverečné ustanovenia:
Tieto podmienky platia od 1. decembra 2022. Spoločnosť Blachotrapez s.r.o. sa rozumie Blachotrapez s.r.o. so sídlom Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín, zapísaná v Obchodnom registri vedenom  Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 15486/L.